دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای , دانلود فایل ورد Word پروژه ترکیب وب سرویس‌ها مبتنی بر معیار‌های کیفیت سرویس‌ با استفاده از رویکرد فرا مکاشفه‌ای

رفتن به سایت اصلی

تعداد صفحه : 128 چکیده فارسی با رشد و گسترش معماری سرویس گرا و افزایش روز افزون تعداد وب سرویس‌ها، تقاضا برای استفاده از آن‌ها رشد چشمگیری داشته است. برای پاسخگویی به اکثر فرایندهای تجاری و کسب و کارهای نسبتا پیچیده ممکن است یک سرویس منفرد وجود نداشته باشد، بنابراین بایستی چند سرویس را با یکدیگر ترکیب نموده تا سرویس مناسبی به وجود آید. ترکیب وب سرویس‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه معماری سرویس گرا می‌باشد هر وب سرویس ممکن است پیاده سازی‌های متفاوت با عملکرد‌های مشابه‌ای داشته باشد اما آن چیزی که موجب تمایز بین سرویس‌های مشابه می‌شود، معیارهای کیفیت سرویس است. در این تحقیق مسئله ترکیب وب سرویس‌ها  با توجه به معیارهای کیفیت سرویس مورد بررسی قرار گرفته و معماری برای ترکیب خودکار وب سرویس‌ها ارائه شده است که در آن در ابتدا کاربران نیازهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را توسط یک واسط کاربری وارد سیستم می‌کنند در ادامه رویکرد فرا مکاشفه‌ای برای ترکیب وب سرویس‌ها توسعه داده شده است تا در یک زمان معقول بهینه‌ترین ترکیب برای برآورده سازی نیازهای کاربران را بیابیم. برای ترکیب وب سرویس‌ها از سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای استفاده کردیم; (1) رویکرد جریان آب که دارای اندازه پویای عامل‌های حل است تا ضعف‌های رویکرد‌های جمعیت گرا و نقطه گرا را پوشش دهد، (2) رویکرد رقابت استعماری و (3) رویکرد ژنتیک. هر یک از رویکرد های ارائه شده توسط زبان برنامه نویسی c# پیاده سازی شده و نتایج حاصله از آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نمودیم. فهرست مطالب فصل 1 : مقدمه و کلیات تحقیق 1-1  مقدمه 1-2  هدف از اجرای طرح 1-3  توجیه ضرورت انجام طرح و اهمیت موضوع 1-4  مدل تحقیق 1-5  فرضیات مسئله 1-6  چارچوب تحقیق فصل 2 : ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1  مقدمه 2-2  مفاهیم پایه 2-2-1  رهیافت‌های یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی 2-2-2  کاربرد معماری سرویس گرا 2-2-3  تعریف معماری سرویس گرا 2-2-4  مزایای استفاده از معماری سرویس گرا 2-2-4-1  استفاده مجدد 2-2-4-2  کاهش هزینه در یکپارچه سازی 2-2-4-3  چابکی کسب و کار 2-2-5  وب سرویس 2-2-5-1  انتخاب و کشف وب سرویس 2-2-6  ترکیب وب سرویس‌ها 2-2-6-1  سرویس مرکب 2-2-6-2   BPEL 2-2-6-3  چرخه حیات سرویس مرکب 2-2-6-4  ساختارهای ترکیب وب سرویس 2-2-6-5  محدودیت‌ها در ترکیب وب سرویس‌ها 2-2-7  معیارهای کیفیت سرویس 2-2-7-1  انواع معیارهای کیفیت سرویس 2-3  کارهای مرتبط 2-3-1  چارچوب Boumhamdi و Jarir 2-3-2  چارچوب DynamiCoS 2-3-3  دیدگاه Chan و Lyu 2-3-4  دیدگاه Yang و Chun-Hung 2-3-5  چارچوب METEOR 2-3-6  چارچوب SODIUM 2-3-7   دیدگاه Yau و Yin 2-3-9  چارچوب WSSR_Q 2-3-10  رویکرد WSMX 2-3-11  دیدگاه Chaari و Badr و Biennier 2-3-12  دیدگاه MOGA ۲-۳-۱۳  جمع بندی از کارهای مرتبط فصل 3 : روش تحقیق 3-1 مقدمه 3-2 معماری ارائه داده شده 3-2-1  درخواست سرویس 3-2-2  انتخاب سرویس‌های کاندید 3-2-3  رویکرد ترکیب وب سرویس‌ها 3-3  فرمول بندی و بی مقیاس سازی معیار‌های کیفیت سرویس 3-4  محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب 3-5 رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای 3-5-1  نمایش جواب مسئله 3-5-2  رویکرد ژنتیک 3-5-2-1  ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 3-5-2-2  مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک 3-5-2-2-1  ایجاد جمعیت اولیه 3-5-2-2-2  عملگر‌های ژنتیک 3-5-2-2-3  انتخاب. 3-5-2-2-4  تابع برازش 3-5-3  رویکرد رقابت استعماری 3-5-3-1  شکل دهی امپراطوری‌های اولیه 3-5-3-2  حرکت مستعمره‌ها به سمت امپریالیست 3-5-3-3  جابه جایی موقعیت مستعمره و امپریالیست 3-5-3-4  قدرت کل یک امپراطوری 3-5-3-5  رقابت استعماری 3-5-4  رویکرد جریان آب 3-5-4-1  عملگرهای جریان آب 3-5-4-1-1  ایجاد جمعیت اولیه 3-5-4-1-2  انشعاب و حرکت جریان آب 3-5-4-1-3  ادغام جریان‌ها 3-5-4-1-4  تبخیر و بارش 3-5-4-1-5  جستجوی همسایگی فصل 4 : محاسبات و یافته‌های تحقیق 4-1  مقدمه 4-2  تنظیم پارامتر رویکرد های فرا مکاشفه‌ای 4-3  ارزیابی و کارایی رویکردها 4-4  مشاهده نتایج 4-4-1: تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های انتزاعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده 4-4-2  تأثیر افزایش تعداد سرویس‌های واقعی بر زمان اجرای رویکردهای ارائه داده شده 4-4-3  مقایسه کارایی رویکرد های فرا مکاشفه‌ای و روش دقیق 4-4-4  مقیاس پذیری 4-4-5  کارایی فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1  مقدمه 5-2  مزایای رویکرد ارائه شده 5-3  عملکرد رویکرد های ارائه شده 5-4  تحقیقات آتی منابع و مآخذ  دارای فهرست اشکال و جداول می باشد

 • گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی

  گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی , گزارش کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی , کاراموزی شركت غله و خدمات بازرگانی , کارورزی شركت غله و خدمات بازرگانی , دانلود گزارش کارآموزی…

 • طرح درس تربیت بدنی 1

  طرح درس تربیت بدنی 1 طرح درس تربیت بدنی 1 , طرح درس تربیت بدنی 1 , تحقیق درس تربیت بدنی 1 , تحقیق دروس عمومی , پروژه دروس عمومی , تحقیق معارف اسلامی , پروژه معارف اسلامی , تحقیق…

 • فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 3 طبقه کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 3 طبقه کامل قابل ویرایش فایل اتوکد نما ساختمان ویلایی 3 طبقه کامل قابل ویرایش , نقشه , پلان , نقشه اتوکد , پلان اتوکد , اتوکد , فایل اتوکد , نقشه معماری , پلان…

 • حسابرسی عمومی برای حسابرسان فناوری اطلاعات در بحث حسابداری

  حسابرسی عمومی برای حسابرسان فناوری اطلاعات در بحث حسابداری حسابرسی عمومی برای حسابرسان فناوری اطلاعات در بحث حسابداری , حسابداری ، , حسابرسی , ، فناوری اطلاعات ، , سیستم حسابداری رفتن به سایت اصلی چکیده    حسابرسان جدید فناوری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه(فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه(فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های بیمه(فصل دوم تحقیق) , مبانی نظری و پیشینه سازمان های بیمه(فصل دوم…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *